Er du vår nye operative leder for livvakttjenesten?

 • Politi og sikkerhet
 • 1 uke siden
 • Oslo

Job Information

 • icon
  No. of Openings 3 openings

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Operativ leder
Frist: 31.01.2023
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

PSTs seksjon for livvakt- og biltjeneste er en av flere seksjoner i avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner. Seksjonen består av flere avsnitt hvor hverdagen preges av høyt tempo, mange ulike arbeidsoppgaver, et utstrakt samarbeid med andre og profesjonalitet i oppdragsløsningen. Vi har et godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere som utfører arbeidsoppgaver på en profesjonell måte.

Vi er nå på jakt etter tre operative ledere til disse avsnittene. To av stillingene er faste stillinger, og den siste er et vikariat på ett år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Som operativ leder vil du få ansvar for den daglige operative driften av tjenesten og for kvalitetskontroll ved et av avsnittene. Du vil måtte tilrettelegge og delta aktivt i interne og eksterne møter som påvirker seksjonen og avdelingens utvikling, samt bidra til å utvikle arbeidsprosesser og relevant kompetansebygging.

I tillegg forventes det at du:

 • planlegger og koordinerer oppdrag i inn- og utland
 • er kontaktpunkt for alle relevante samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt
 • bidrar til seksjonens utviklingsarbeid innen metode og fag, herunder teknologisk utvikling
 • gir beslutningsstøtte til seksjonsleder og avsnittsleder i taktiske og strategiske spørsmål og samtidig ser dette i sammenheng med seksjonens mål og prioriteringer
 • er til enhver tid oppdatert på situasjonsbildet og trusler
 • fungerer som avsnittsleder i avsnittsleders fravær
 • bidrar med instruksjon innenfor fagfeltet livvakttjeneste

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST. Det forventes også at du er en god rollemodell, og at du går foran med et godt eksempel både når det gjelder profesjonalitet i oppdragsutførelsen og fremtreden for øvrig.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har bachelorutdanning fra Politihøgskolen, eventuelt godkjent utdanning fra Statens Politiskole. Du har bestått Politihøgskolens grunnutdanning for livvakter og har solid erfaring fra livvakttjeneste. I tillegg er det ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring, god oversikt over PSTs samfunnsoppdrag, oppgaver og ansvarsområder. God kjennskap til samarbeidende virksomheter og politiets organisasjon/arbeidsmetoder vektlegges positivt. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Du har gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner som bidrar til å bygge og skape tillit, trygghet, samspill og utvikling hos medarbeidere og ledere rundt deg. Du evner å stå trygt i egne vurderinger og beslutninger, også under tidspress. Du er fleksibel og endringsvillig, og trives med varierende og uforutsigbare arbeidshverdager.

Som leder er du strukturert, løsningsorientert og målrettet. Du evner å tenke taktisk, spesielt innen politioperative disipliner.  Du har en helhetlig, langsiktig og strategisk tankegang, og oppmuntrer også de rundt deg til nytenking og til å bidra til nødvendige endringer.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Hos oss får du gode muligheter til å utvikle deg faglig og som leder. Du vil bli del av en faggruppe som består av ledere med ulikt erfaringsnivå. Du vil også få gode muligheter til å være med på å utvikle en ny avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner.

Du må påregne å inngå i en intern hospiteringsordning i avdelingen, og med tid i organisasjonen som helhet.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 636 700–701 300 som politioverbetjent (SKO  0287). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Det er også en tilgjengelighetsavtale knyttet til stillingen. Turnustjeneste må påregnes.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Antall stillinger: 3
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon: Politi, Ledelse

Nøkkelord

Livvakttjeneste, Operativ, Leder, Politi, PST

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading