Er du vår nye leder for verneområdeseksjonen?

 • 1 måned siden
 • Trøndelag

Jobb informasjon

 • icon
  Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: Miljødirektoratet
Stillingstittel: Seksjonsleder
Frist: 02.10.2022
Ansettelsesform: Fast

Om stillingen

Vi søker en erfaren og utviklingsorientert leder som brenner for effektiv forvaltning!

Du har solid forvaltingserfaring, er samarbeidsorientert og initiativrik. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap og motiveres av å skape resultater sammen med andre og av Miljødirektoratets viktige samfunnsoppdrag.

Verneområdesksjonen er én av seks seksjoner i land- og friluftslivavdelingen. Seksjonen har ansvar for direktoratets oppgaver med opprettelse og forvaltning av alle verneområder etter naturmangfoldloven.  Opprettelse av nye verneområder innebærer å gi oppdrag til og følge opp Statsforvalterens arbeid, utarbeide tilrådning til KLD samt følge opp vernevedtak. Sentrale oppgaver i verneområdeforvaltningen er godkjenning av forvaltningsplaner og besøksstrategier, klagesaksbehandling og veiledning av forvaltningsmyndigheter for verneområder.

Seksjonen har også ansvar for direktoratets arbeid knyttet til Verdensarvskonvensjonen, Ramsarkonvensjonen og arbeidet med verneområder, ferdsel og reiseliv på Svalbard.  Videre har seksjonen ansvar for direktoratets arbeid med naturrestaurering på land. Nasjonal og internasjonal rapportering knyttet til verneområder er også seksjonens ansvar. Seksjonen har 17 engasjerte og dyktige medarbeidere.

Som leder for verneområdeseksjonen rapporterer til avdelingsdirektøren og inngår i avdelingens ledergruppe.

Stillingen har arbeidssted Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Hovedansvarsområder

 • lede og videreutvikle kompetente medarbeidere
 • skape konstruktive relasjoner internt og eksternt, herunder med departement, statsforvalter og nasjonalparkstyrene
 • utvikle seksjonens ansvarsområder
 • styre og prioritere seksjonens oppgaver

Kvalifikasjoner

 • erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • relevant utdanning på mastergradsnivå. Relevant ledererfaring kan kompensere for kravet om utdanning.
 • god forvaltningskompetanse og forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • kjennskap til seksjonens fagområder er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig og trygg i lederrollen og har gode samarbeidsegenskaper.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og gjerne erfaring med mediehåndtering.
 • Du er nytenkende og tar initiativ til endringer.
 • Du har gode strategiske og analytiske ferdigheter.
 • Du er strukturert, gir mål og retning og sikrer effektive arbeidsprosesser.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonsleder
 • en spennende og utfordrende lederjobb
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seksjonsleder fra kr. 714 000 (ltr 74) til kr. 935 300 (ltr 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør Ivar Myklebust tlf.  951 33 131/ ivar.myklebust@miljodir.no eller rådgiver Kirsti K. Sjøhaug tlf.  977 31 680 i Headvisor.
Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Gunn Hilde Garte, tlf. 477 51 389/ gunn.hilde.garte@miljodir.no.

Send inn søknaden og relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk og last opp vitnemålene dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 59-2022 LVE

Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til personvernerklæringen vår Personvernerklæring for Miljødirektoratet – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere med redusert funksjonsevne, hull i CV og innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene i Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dette danner grunnlaget for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Ledelse, Biolog
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling