Er du vår nye idrettsspesialist på Porsangmoen?

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Idrettsspesialist Porsangmoen
Frist: 15.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Eriksen, Ole Kristian
Stillingstittel: Major, Sjef Porsangmoen Garnison
Telefon: 45 40 21 12
Kontaktperson: Birkely Per Yngve
Stillingstittel: Sjefsjt Garnisonen i Porsanger
Telefon: 45 72 48 22

Bli kjent med Forsvaret

Sjef Trenregimentet Porsangmoen har ledig stilling som idrettsspesialist. Idrettsspesialist ved Trenregimentet Porsangmoen skalstøtte, veilede og tilrettelegge innen det idrettsfagligefor de operative avdelingene på Garnisonen i Porsanger. Det er fokus på skadeforebyggende trening og rehabilitering. Stillingen gir en unik mulighet til å kunne få bidra i det operative arbeidet i ett inkluderende arbeidsliv med samfunnsviktige oppgaver. Stillingen gir en variert hverdag med mange utfordringer.
Tilsetting vil være fast om en tilfredsstiller kravene til fast ansettelse i Forsvaret.

Porsangmoen ligger i Porsanger kommune i Finnmark fylke. Nærmeste flyplass ligger i Lakselv, ca 2 mil fra leiren. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Lakselv som er tettstedet i kommunen, har et godt utbygd butikk-, skole og servicenett.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat om du har spørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for lokal sjef innen idrett.
 • Støtte og tilrettelegge for de operative avdelingene med fokus på skadeforebyggende trening og rehabilitering, samt militær fysisk trening.
 • Bidra til utdanning av » Train the trainers » innen militær fysisk trening.
 • Bidra til fagledelse av militær idrett og trening.
 • Stabstjeneste lavere nivå.
 • Støtte idrettsseksjonen med ordinære oppdrag mot de operative avdelingene.
 • Bidra til utvikling av militær idrett og trening (MIT) fasiliteter.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført og bestått grunnleggende førstegangstjeneste (GSU).
 • Gjennomført og bestått bachelor innen idrettsfag, idrettsvitenskap eller fysioterapi

Ønskelig

 • Kjennskap til offentlig forvaltning generelt og til forvaltning i Forsvaret spesielt.
 • Gjennomført og bestått grunnleggende befalsutdanning (GBU).
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med min 2 års jobberfaring
 • Ønskelig at søker har kjennskap til militær fysisk trening og operative krav.For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG.. For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til personalsjef oberstløytnant Helga Hol , 40029701
  For mer informasjon om fysiske krav i forsvaret; https://www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret

All utdanning og jobberfaring må dokumenteres ved attester lagt inn i Web Cruiter

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Pålitelig, fleksibel og arbeide godt sammen med andre
 • Kunne arbeide selvstendig, systematisk, strukturert og nøyaktig
 • Evne til helhetsoversikt
 • Opptatt av å yte god service
 • Evne til å gi og motta veiledning

Vi tilbyr

 • En spennende og hektisk arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og mange utfordringer
 • Vi tilbyr kontrakt, med mulighet til fast ansettelse (T-60)
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste
 • Arbeidstiden er 37, 5 timer pr uke
 • Lønn etterStatens lønnsregulativ som OR 2-4. Stillingskode Visekorporal (OR 2)/ Visekorporal 1.klasse (OR 3) / Korporal (OR4),med brutto lønn per år 435 600 – 517 600 Avlønning avhenger av kvalifikasjoner og erfaring.
 • Av lønnen trekkes 2 % til lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht gjeldende tidsbegrensning, minimum 5-8 år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.
Trenregimentet i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor: Offentlig
Sted: 9709 Porsangmoen
Bransje: Forsvar og militær, Idrett og trening
Stillingsfunksjon: Militært personell
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

Hæren, Spesialist, Militær, Idrett, Trenregiment

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading