Er du vår neste strategiske analytiker innen kontraterror?

  • Politi og sikkerhet
  •   Analyse
  • 2 uker siden
  • Oslo

Jobb informasjon

  • icon
    Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Strategisk analytiker
Frist: 16.10.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

En av PSTs oppgaver er å forebygge politisk motivert vold, herunder forhindre planlegging og gjennomføring av terrorhandlinger i Norge. Vi søker nå to strategiske analytikere innen dette fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

Som strategisk analytiker skal du følge utviklingen i trusselbildet, analysere og vurdere hva det betyr for Norges sikkerhet, samt bidra med relevant fag- og fenomenkunnskap. Du vil utarbeide analytiske produkter som går i dybden på enkelttemaer eller sammenstiller utvikling over tid. Vi forventer videre at du bidrar til metodeutvikling.

En sentral oppgave er å besvare eksterne bestillinger fra overordnet departement og andre samarbeidspartnere. Det er stor etterspørsel etter våre strategiske vurderinger,og formidling av våre vurderinger er en prioritert oppgave. Stillingen omfatter deltagelse og muntlige presentasjoner i sikkerhets- og etterretningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå, for eksempel innen samfunnsfag, humaniora, politiet eller fra Forsvaret. Relevant arbeidserfaring fra analysearbeid er et krav, herunder erfaring med analysemetodikk og analyseverktøy.
Etterretningsfaglig forståelse, i tillegg til språk- og kulturkunnskaper, er en fordel. Fagkunnskap innen ekstremisme er også ønskelig. Det samme gjelder teknologisk innsikt og forståelse. Du bør trives med muntlige presentasjoner.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er nysgjerrig, analytisk og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot og selvstendighet. Du tør å stille spørsmål og har høy personlig og faglig integritet. Samarbeid med interne og eksterne parter er en viktig del av arbeidshverdagen, og vi søker derfor personer med gode samarbeidsevner.

Du må ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk og god formidlingsevne. Hvis du i tillegg er strukturert, initiativrik og har gode samarbeidsevner kan du være den vi ser etter.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

PST er en arbeidsgiver med et særskilt samfunnsoppdrag, og arbeidshverdagen hos oss er utfordrende og spennende. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø bestående av høyt kompetente medarbeidere med variert fag- og utdanningsbakgrunn. PST er avhengig av at medarbeiderne til enhver tid har høy kompetanse innenfor våre arbeidsområder, og vi har derfor fokus på kompetanseutvikling.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 661 400 –765 600 (ltr. 70-77) som seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon: Analyse

Nøkkelord

PST, Analyse, Strategisk, Analytiker, Analysearbeid

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling