Er du en engasjert jurist som vil jobbe med miljørett?

 • Offentlig administrasjon
 • 2 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Miljødirektoratet
Stillingstittel: Juridisk rådgiver/seniorrådgiver
Frist: 06.06.2023
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med MILJØDIREKTORATET

Om stillingen

Du har nå mulighet til å søke deg til et av Norges største miljørettskontorer. Som jurist i Miljødirektoratet vil du ha en nøkkelrolle i utviklingen og håndhevingen av miljøregelverket. Juristrollen innebærer et nært daglig samarbeid med andre jurister og med miljøfagmedarbeiderne ellers i direktoratet. Du vil få varierte oppgaver, en bred oppgaveportofolio, faglige utfordringer og selvstendig ansvar.

Juridisk seksjon består av 15 jurister som bistår miljøfagavdelingene med juridisk rådgiving og veiledning innen miljørett og generell forvaltningsrett. Sentrale lover under juridisk seksjons ansvarsområde er forurensningsloven, produktkontrolloven og klimakvoteloven med tilhørende forskrifter.

Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • rådgivning og saksbehandling innen konsesjonsbehandling og regelverksutvikling for offshorevirksomhet og landbasert industri
 • juridiske problemstillinger knyttet til klimagassutslipp og håndheving av klimakvotesystemet
 • juridiske problemstillinger knyttet til avfall og grunnforurensning
 • implementering av EU-regelverk, særlig innenfor produkt- og kjemikaliereguleringer
 • arbeid med miljøkriminalitet og EØS-relaterte spørsmål

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2EyQbSHHc8s (https://www.youtube.com/watch?v=2EyQbSHHc8s)
Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med godt resultat. Årets kandidater kan søke på stillingen. Eksamen må være bestått innen utgangen av vår semesteret (juli 2023).
 • du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig
 • du har god kjennskap til, og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og EØS-rett

Egenskaper

 • du kombinerer selvstendig arbeid med godt samarbeid med ulike folk og fagmiljøer
 • du kan håndtere mange saker samtidig og tar ansvar for framdrift
 • du er analytisk og har god vurderingsevne
 • du er faglig trygg, har faglig integritet og står støtt i møte med andre fagfolk
 • du har god forståelse av din egen og Miljødirektoratets rolle

Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn som rådgiver fra kr. 540 500 (ltr. 55) til kr. 635 400 (ltr. 65), eller som seniorrådgiver fra kr. 584 500 (ltr. 60) til kr. 796 600 (ltr. 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt juridisk fagmiljø
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder for juridisk seksjon Frantz Nielsen, tlf. 412 16 872/ e-post frantz.nielsen@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-seniorrådgiver Thomas Seeberg Yri, tlf. 928 34 277 / thomas.seeberg.yri@miljodir.no.

Ved henvendelser, oppgi referansenummer 36-2023 KJU.

Generelle opplysninger

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/) vår.

Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre.

Vi lærer av hverandre og utvikler oss internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing. For å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte har vi behov for medarbeidere i alle aldere, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer vi deg til å søke!

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.

Sektor: Offentlig
Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Jurist, Jurist / Advokat

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading