Byggteknisk IKT – Applikasjonsansvarlig

 • IT, Konsulent og rådgivning
 • 2 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Konsulent IKT – Applikasjonsansvarlig
Frist: 12.06.2023
Ansettelsesform: Fast

Har du lyst på en kjempespennende stilling i Sykehuspartner? Vil du være med på å sikre at sykehusene får utviklet sine IKT løsninger gjennom nyetablering av tjenester og tjenesteendringer?

Helse Sør-Øst skal i løpet av de neste 10 årene skal gjennomføre flere
store byggeprosjekter. I samme periode er det forventet en omfattende teknologisk utvikling, og det er behov for å sikre måten ny teknologi tas i bruk i forbindelse med disse nye sykehusene.

Virksomhetsområdet IKT-tjenester i Sykehuspartner består av seks avdelinger, hvor Spesialtjenester er en avdeling med ansvar for medisinsk tekniske tjenester, prehospitale tjenester og lokale tjenester til bygg og forskning. Enheten Sykehusspesifikke administrative løsninger har ansvar for å etablere nye, og gjøre endringer på eksisterende IKT løsninger integrert med byggteknisk utstyr på sykehusene.

Seksjon Byggteknisk IKT i avdeling Spesialtjenester søker derfor etter applikasjonsansvarlig innenfor Bygg og eiendomsløsninger.

Vi skal levere stadig mer verdi med kortere ledetider. For å lykkes jobber vi teambasert i tett samarbeid med sykehusene for å drive frem løsninger som understøtter stadig bedre pasientbehandling. Kandidatene må trives med kontinuerlig endring og utvikling. Hos oss vil du få utviklet deg både personlig og faglig.
Vi søker motiverte og ambisiøse medarbeidere med erfaring fra IKT for å bygge et godt og effektivt lag. Du vil få ansvar for forvaltning av byggnære tjenester i henhold til gjeldende krav, prinsipper og standarder. Stillingen krever teknisk kompetanse og evne og kapasitet til å jobbe i høyt tempo.

Arbeidssted Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning av lokale administrative tjenester i Helse Sør-Øst
 • Ha faglig dialog i forhold til tjenestekvalitet og funksjonalitet med systemeiere og sluttbrukere i helseforetakene
 • Håndtering av feil og feilsøking
 • Følge opp og koordinere drifts- og SLA-oppgaver som er knyttet til tjenestene og sørge for at avtalt tjenestekvalitet blir ivaretatt og rapportert
 • Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon og rutiner
 • Ansvarlig for endringer på tjenester ift. identifisering, initiering og koordinering av endringene.
  Ansvarlig for vedlikehold av dokumentasjon om tjenestene
 • Følge opp leverandører som er nødvendige for den løpende leveransen og forbedring av tjenesten
 • Bidra til standardisering av applikasjonsporteføljen
 • Bidra til samarbeid på tvers av enheter og prosjekter i Sykehuspartner

Kvalifikasjoner

 • Forretningsforståelse for IKT og erfaring fra drift/forvaltning av IKT løsninger
 • Gode IT kunnskaper og kompetanse på Microsoft teknologi
 • Kjennskap til applikasjonsforvaltning
 • Gode samarbeidsevner
 • Team- og samhandlingskompetanse
 • Kjennskap til ITIL prosesser ønskelig, men ikke noe absolutt krav
 • Utdanning fra Høyskole Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk)
 • skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Evne til koordinering
 • Inneha helhetsforståelse av og interesse i tjenestene som leveres
 • Kundefokus og interesse / trivsel i kundedialog
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
 • Positiv, resultatorientert, selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å møte kunder og kolleger med respekt
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en
 • svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Deltagelse i spennende endrings- ogutviklingsprosesser innen fagområdet
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmulighet
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet fordelvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Bransje: IT, Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon: IT drift og vedlikehold / Drift/Operations

Nøkkelord

MTU, ehelse, IKT

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading