Avdelingssykepleier

 • Forsvar og militær, Helse og omsorg, Offentlig administrasjon
 • 1 uke siden
 • Nordland

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Avdelingsykepleier
Frist: 21.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Rønneberg, Wenche
Stillingstittel: HR rådgiver
Telefon: 76 11 63 12
Kontaktperson: Øyvind Aas
Stillingstittel: Avdeling

Bli kjent med Forsvaret

133 luftving er lokalisert på Evenes og Andøya flystasjon.

Vår dyktige kollega går av med pensjon og det blir en ledig 100 % stilling som Avdelingssykepleier ved Vertslandsstøtteskvadron Andøya.

Andøya flystasjon er under oppbygging igjen, og vil få en strategisk rolle i Forsvaret av Norges suverenitet.
Vertslandsstøtte skvadron Andøya blir en viktig mottaksbase for allierte flystyrker, og flystasjonen skal videreutvikles og oppbygges de nærmeste årene for å understøtte økte overordnede operasjonelle behov.

Vertslandsstøtte skvadron Andøya har Andøy kommune som vertskommune.
Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima og med muligheter for aktiviteter tilknyttet hav, fjell, og skog.

Base avdelingen er ansvarlig for levering av sanitetstjenester på Vertslandsstøtte skvadron Andøya. Vår nye sykepleier vil være med å drifte vår sykestue.

Vi søker sykepleier med relevant klinisk erfaring.
Stillingen er en militær stilling i kategorien militær stilling for spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT). Dette betyr at det er åpning for at personell uten militær bakgrunn kan søke. Man må påregne å ta SKMT-kurs etter tilsetting.

Normalarbeidstid vil være fra klokken 07:30 til 15:30 mandag til fredag, med unntaksvis enkelte lange dager i fm spesielle oppdrag. Det er aktuelt å delta i arbeid på andre lokasjoner i Luftforsvaret i kortere perioder

Arbeidsoppgaver

 • Lede og organisere drift av stasjonær Role 1
 • Planlegge og kvalitetssikre sanitetstjenesten ved avdelingen
 • Ansvar for at det sanitetsfaglige angående kvalitetssystem, kvalitetssikring, internkontroll, smittevernplaner og hygiene gjennomføres etter gjeldende lover og regler
 • Gi sanitetsoperativ rådgivning til Luftvingsjef
 • Ved behov yte støtte til helsetjenesten ved andre baser
 • Ivareta klinisk sykepleiefaglig arbeid ved lokal enhet.
 • Utføre klinisk sykepleie, blant annet vaksinasjon, spirometri, audiometri, synstester, vaksinasjon, blodprøvetaking og EKG.
 • Gi undervisning til befal og soldater.
 • Holde sykepleierfaglige prosedyrer oppdatert. Følge opp og kontroll av vaksinasjonsstatus og laboratoriearbeid samt ivareta nødvendig planlegging og saksbehandling ifm. seleksjon, helseundersøkelser, behandling og oppfølging av personell.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon for offentlig godkjent sykepleier
 • Minimum 5 års klinisk erfaring
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Norsk statsborgerskap
 • Førerkort klasse B
 • Allment evnenivå karakter 4 eller høyere fra sesjon
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test (karakter 4) – se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester og utholdenhetstest. Da stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal, søkere som ikke har gjennomført GBU eller Vernepliktig befalskurs (VA-Kurs), kan søke under forutsetning om villighet til å gjennomføre slikt kurs ved første anledning. Dette betyr at det er åpning for at personell uten militær bakgrunn kan søke.
 • Søkeren må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom FSAN finner det relevant/nødvendig

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra Forsvarets sykestuer, legevaktarbeid eller arbeid ved fastlegekontor
 • Gjennomført førstegangstjeneste og/eller grunnleggende befalsutdanning

Personlige egenskaper

 • Du må ha meget gode samarbeidsevner
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
  utfordringer i et godt arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når tjenesten
  tillater det.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ lønnstrinn 61-67 som p.t. er kr.594 500,- til 657 300,-. Avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Personen som ansettes vil styrkedisponeres i Luftforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.
  Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne å gjennomføre fysisk test. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
  Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.11.2024, eller så snart som mulig etter avtale med søker. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til .oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger i Forsvaret før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor: Offentlig
Sted: 8480 Andenes
Bransje: Forsvar og militær
Stillingsfunksjon: Militært personell
Arbeidsspråk: Norsk

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading