IT-operatør

 • Forsvar og militær, IT
 • 1 måned siden
 • Viken

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med overvåking av Forsvarets sikre plattformer?

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar.

Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierende kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise og krig. Avdelingen ledes fra Kolsås utenfor Oslo. Forsvaret er i gang med spennende omstilling, og du må derfor påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Seksjon Kontroll & Overvåking er ansvarlig for monitorering og koordinering av hendelser knyttet til Forsvarets sikre plattformer, samt bindeledd mellom Cyberforsvarets IKT-tjenester og Operasjonssenter. Seksjonen fokuserer på leveranse, kompetanse og verdiskapning, og jobber alltid med mål om å understøtte Forsvarets operative evne.

Vi har ledig stilling som senior OPS-ingeniør. Tjenestested er Kolsås.

Som senior OPS-ingeniør vil du være en del av operasjonsrommet til CIKT og ha det overordnede ansvaret for oppfølging av utviklingen på overvåkingsverktøyene til seksjonen.

Vi er stolte av oppgavene vi utfører, og søker deg som vil bidra til å opprettholde avdelingens standard. Du vil inngå i en gruppe dedikerte mennesker som alltid har leveranseevne og løsninger til det beste for Forsvaret i fokus.

Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at intervjuer for denne stillingen vil bli gjennomført medio/slutten av august på grunn av ferieavvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Opprettholde Recognized CIS Picture (RCISP) for avdelingens ansvarsområde
 • Koordinere og følge opp tekniske avvik på tvers av organisasjonen
 • Ved større tekniske avvik, ansvarlig for å gjenopprette tjenester
 • Ansvarlig for oppfølging innenfor utvikling av overvåkning og driftsverktøy i avdelingen
 • Utføre operativ driftsovervåking, teknisk styring og registrering av avvik i tjenesteleveranser
 • Utføre 1. og 2. linjes saksbehandling, hendelses,- og avvikshåndtering innenfor ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

 • Bachelor eller 3-årig utdanning fra høgskole eller universitet innen IKT.
  • Annen utdanning, sertifiseringer og lengre relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til Forsvaret
 • Grunnleggende forståelse av ITIL
 • Erfaring med Microsoft/Linux serverteknologi
 • Erfaring med VMWare eller annen viritualiseringsteknologi
 • Erfaring fra større IKT-miljøer
 • Overvåkingsprogrammer eksempelvis SCOM eller Splunk
 • Erfaring med operasjonsromstjeneste
 • Erfaring med hendelseshåndtering

Vi ber deg svare ut alle kvalifikasjonskravene listet over i din søknad, og gjør oppmerksom på at du må oppfylle alle MÅ-kravene for å være aktuell for stillingen.

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning/NOKUT og godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Profesjonell og serviceinnstilt
 • God vurderingsevne
 • Evne til å ha helhetsoversikt og fullføre oppgaver
 • Gode samarbeidsevner
 • Være en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Jobbe godt både selvstendig og i team
 • Ha en fremoverlent holdning og tenke nyskapende

Vi legger stor vekt på motivasjon og personlige egenskaper for stillingen.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden i fine treningsfasiliteter i leirens sportskompleks (svømmehall, klatrevegg, styrkerom, squashbaner, idrettshall) og mulighet for å søke om barnehageplass
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør i stillingskode 1087, lønnstrinn 65-75, for tiden kr 635 400 – 759 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Ved spesielt god kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås
 • Bransje:Forsvar og militær, IT
 • Stillingsfunksjon:IT drift og vedlikehold / Drift/Operations, IT drift og vedlikehold / IT-support, IT utvikling / IT-sikkerhet
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Forsvaret, Cyberforsvaret, VMWare, ITIL

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Kenneth Øiseth
 • Stillingstittel:Seksjonssjef Kontroll og Overvåking
 • Telefon:48 19 79 05
 • Kontaktperson:Linda Therese Mogensen Ruud
 • Stillingstittel:Førstekonsulent
 • Telefon:47 97 24 03
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading