company profile image

Forsvaret

Om selskapet:

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar.

Cyberforsvarets IKT-tjenester (CIKT) er Cyberforsvarets største IKT-miljø og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer som er avhengig av god samhandling.
CIKT skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig. Avdelingen er ansvarlig for drift og vedlikehold av Forsvarets satellittkapasitet.
Cyberforsvarets avdeling for Infrastruktur er en meget attraktiv og spennende arbeidsplass.

Uploading